Chính sách bảo hành

Quy trình bảo hành, bảo trì phần mềm

A. Tổng quan

Quy trình này xác định cách thức chúng tôi (Công Ty TNHH Vietcorp Online gọi tắt là Vietcorp Online hoặc Vietcorp.net) sẽ thực hiện việc bảo hành và sản phẩm phần mềm nói chung, mỗi phần mềm có thể có quy trình chi tiết cho riêng nó.
Bảo hành là việc thực hiện đảm bảo hoạt động của hệ thống bao gồm các công việc sau:

 • Khắc phục các sự cố kỹ thuật do bản thân phần mềm.
 • Nâng cấp phần mềm.
 • Bảo trì là việc tiếp tục thực hiện các công việc trên sau khi hết thời gian bảo hành. Khi đó chúng tôi sẽ thu phí bảo trì như bảng giá bảo trì kèm theo.

B. Phạm vi bảo hành, bảo trì

 • Bao gồm việc sửa lỗi phần mềm do chúng tôi xây dựng và không bao gồm việc xử lý các tình huống xảy ra do nguyên nhân là lỗi chương trình khác, phần mềm hệ thống khác, phần mềm hệ điều hành, phần mềm mạng, hay những lỗi do môi trường, vận hành, dữ liệu, lỗi phần cứng và không xử lý các tình huống xảy ra do các trường hợp sau:
  • Virus phá hỏng, làm mất dữ liệu.
  • Cài đặt lại máy tính làm hỏng, mất dữ liệu.
  • Máy hỏng ổ cứng làm mất dữ liệu.
  • Người sử dụng cố tình làm hỏng chương trình, mất dữ liệu.
  • Người quản lý máy chủ làm mất dữ liệu.
 • Trong trường hợp yêu cầu bảo hành/bảo trì bao gồm các yêu cầu phát sinh ngoài dịch vụ bảo trì (lỗi phát sinh không bắt nguồn từ bản thân phần mềm), khách hàng phải có trách nhiệm thanh toán chi phí bổ sung. Chi phí này sẽ được Vietcorp.net thông báo cho khách hàng trước khi tiến hành công việc.

C. Quy trình
1. Bảo hành chủ động:
1.1. Rà soát, thu thập thông tin bảo hành: Người có trách nhiệm của Vietcorp.net sẽ theo dõi và rà soát định kỳ hàng tháng các lỗi (nếu có trên hệ thống), nếu phát hiện lỗi hệ thống hoặc khi chúng tôi phát hành phiên bản phần mềm mới, Vietcorp.net sẽ gửi thông báo bảo hành đển khách hàng.
1.2. Hai bên phối hợp thời gian và lên phương án xử lý việc bảo hành.
1.3. Vietcorp.net bàn giao lại hệ thống cho khách hàng sau khi thực hiện xong công việc bảo hành.

2. Bảo hành bị động:
2.1. Khách hàng gửi yêu cầu bảo hành đến Vietcorp.net (thông qua hệ thống support được cung cấp sau khi mua hàng) khi phát hiện sự cố hoặc lỗi hệ thống.
2.2. Vietcorp.net thu thập thông tin và lên phương án xử lý trả lời khách hàng trong vòng 24h nếu là yêu cầu khắc phục sự cố.
2.3. Vietcorp.net tiến hành xử lý hệ thống sau khi được khách hàng chấp nhận phương án.
2.4. Vietcorp.net bàn giao lại hệ thống cho khách hàng sau khi thực hiện xong công việc bảo hành.

CHI PHÍ BẢO TRÌ PHẦN MỀM

Chi phí bảo trì các phần mềm kể từ sau khi hết thời hạn bảo hành, được tính theo từng phần mềm cụ thể hoặc có thể có bảng giá riêng.

1. Thời hạn bảo trì: Không hạn chế, dựa trên phí bảo trì mà khách hàng đóng hàng năm.

2. Địa điểm liên hệ bảo trì:
Công Ty TNHH Vietcorp Online
Điện thoại: (028)7301 6688 – 0814 247 247
Email: lienhe@vietcorp.net
Website: www.vietcorp.net

4. Thủ tục bảo trì: Theo quy trình bảo hành, bảo trì đi kèm khi mua hàng.

Chính sách bảo hành này là một phần của Điều khoản & Điều kiện

Chúng tôi có quyền thay đổi thông tin Chính sách bảo hành này bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.